Einar Värä

Urodził się w 1961 roku. Studiował na Uniwersytecie w Tartu (Estonia), Uniwersytecie Helsińskim (Finlandia), Vordinborg College of Education (Dania) i Uniwersytecie w Tallinie (Estonia). Czternaście lat doświadczenia w zakresie opracowywania programów nauczania dla szkolnictwa ogólnego zdobył w Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych oraz w podległych mu instytucjach. Posiada 35-letnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne w dziedzinie kształcenia ogólnego, ponad 7 lat w dziedzinie szkolnictwa wyższego i ponad 15 lat w dziedzinie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Uczestniczył w różnych projektach współpracy międzynarodowej w Gruzji, Uzbekistanie, Kirgistanie, na Ukrainie itp. Ma blisko 22-letnie doświadczenie jako tłumacz, głównie w dziedzinie edukacji, historii i prawa. Jest autorem, współautorem i tłumaczem (estońsko-rosyjski i rosyjsko-estoński) ponad pięćdziesięciu podręczników, artykułów badawczych i innych publikacji z dziedziny edukacji, historii najnowszej, prawa, UE i innych przedmiotów. Producent i pomysłodawca dwóch telewizyjnych seriali dokumentalnych – „Unique Estonia” i „Rosjanie za granicą – Ekspedycje Rosyjskiego Muzeum Estonii” (pokazywanych przez estońską telewizję w 2006 roku). Zna język estoński, rosyjski, fiński, angielski.

Na Konferencji opowie o estońskim systemie edukacji.

Katarzyna Hall

Inicjatorka tworzenia autorskich rozwiązań w edukacji od 1989 roku. Kierowała zespołem, który opracował pakiety programów nauczania dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum znane pod nazwą Klocki Autonomiczne. Zastępczyni prezydenta miasta Gdańska ds. polityki społecznej w latach 2006-2007, minister edukacji narodowej w pierwszym rządzie Donalda Tuska (2007-2011), posłanka na Sejm VII kadencji. Od 2012 roku prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja, a od 2016 roku dyrektor prowadzonego przez Stowarzyszenie Instytutu Dobrej Edukacji. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych, które służą dobrej edukacji, obecnie prowadzi 12 szkół i placówek oświatowych.

Na Konferencji opowie o tym jakie zmiany w edukacji spowodowała pandemia i czy faktycznie stoimy u progu nowej edukacji.

Oktawia Gorzeńska

Ekspertka ds. innowacji, zmiany, przywództwa oraz cyfryzacji w edukacji. Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wspiera nauczycieli, dyrektorów oraz samorządy w procesie tworzenia i wdrażania strategii edukacyjnej zmiany, w tym w obszarze cyfryzacji. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Członkini Rady Programowej, a także trenerka trenerów oraz doradczyni dyrektorów w projekcie Szkoła dla Innowatora Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego. Autorka poradników dla dyrektorów szkół z zakresu edukacji zdalnej i innowacji. Prowadzi blog http://www.gorzenska.com, oraz bardzo aktywnie profil na Facebooku: Oktawia Gorzeńska edukacja rozwój zmiana

Na Konferencji opowie o tym jak wdrażać małe i duże strategie cyfrowej zmiany w codziennej pracy szkoły.

Prof. Lech Mankiewicz

Polski fizyk i astrofizyk, popularyzator nauk przyrodniczych i cyfrowej edukacji. Od 2001 pracownik Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, w pracy naukowej zajmował się chromodynamiką kwantową i budował teleskopy-roboty, służące do obserwacji szybkozmiennych zjawisk optycznych kosmologicznego pochodzenia. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Realizuje programy zbliżające naukę i odkrycia uczniów i nauczycieli. Propagator idei otwartej nauki, laureat medalu im. Włodzimierza Zonna przyznanego przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne za wkład w upowszechnianie wiedzy o Wszechświecie. Znany ze swojego zaangażowania i interdyscyplinarnego podejścia do popularyzacji astronomii i innych dziedzin nauki. Współtwórca polskiej wersji Khan Academy, platformy cyfrowej realizującej nowoczesny model cyfrowej edukacji, którą rozwija stojąc na czele fundacji Edukacja dla Przyszłości, www.edukacjaprzyszlosci.pl. Od 2019 roku nauczyciel fizyki w jednej ze szkół podstawowych w Warszawie.

Na Konferencji opowie o tym jak nie zmarnować kryzysu spowodowanego przez pandemię.

Damian Orzeł

Doradca zawodowy, ekspert w dziedzinie edukacji z doświadczeniem w pracy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, historii. Od lat związany z edukacją i rynkiem pracy. Obecnie wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu kadr poprzez łączenie ich ze światem edukacji i nauki. Współautor Przystanku Praca – Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego. Trener biznesu oraz umiejętności interpersonalnych. Prowadzi kursy i szkolenia dla uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych, osób bezrobotnych i z niepełnosprawnością m.in.: dla Fundacji „Integralia” oraz Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Od września 2020 ponownie przyjął rolę nauczyciela – doradcy zawodowego w II LO w Sopocie. Na Konferencji opowie o efektywności współpracy między szkołą a pracodawcą.

Agnieszka Tomasik

Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, innowatorka, autorka idei „Lekcji jako spotkania”, ekspertka zmiany, specjalizująca się w nowoczesnych narzędziach w edukacji, aktywizujących metodach nauczania, budowaniu nowych relacji w szkole, opartych na psychologii pozytywnej i tutoringu. Dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, wykładowczyni w Wyższej Szkole Bankowej, koordynatorka Kreatywnej Pedagogiki, gdańskiego projektu sieciowania nauczycieli.

Na Konferencji opowie o tworzeniu klas patronackich w szkole średniej