Agnieszka Tomasik

Dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku

Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, innowatorka, autorka idei „Lekcji jako spotkania”, ekspertka zmiany, specjalizująca się w nowoczesnych narzędziach w edukacji, aktywizujących metodach nauczania, budowaniu nowych relacji w szkole, opartych na psychologii pozytywnej i tutoringu. Dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, wykładowczyni w Wyższej Szkole Bankowej, koordynatorka Kreatywnej Pedagogiki, gdańskiego projektu sieciowania nauczycieli.

Na Konferencji opowie o tworzeniu klas patronackich w szkole średniej