Katarzyna Hall

Prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja, dyrektorka Instytutu Dobrej Edukacji

Inicjatorka tworzenia autorskich rozwiązań w edukacji od 1989 roku. Kierowała zespołem, który opracował pakiety programów nauczania dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum znane pod nazwą Klocki Autonomiczne. Zastępczyni prezydenta miasta Gdańska ds. polityki społecznej w latach 2006-2007, minister edukacji narodowej w pierwszym rządzie Donalda Tuska (2007-2011), posłanka na Sejm VII kadencji. Od 2012 roku prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja, a od 2016 roku dyrektor prowadzonego przez Stowarzyszenie Instytutu Dobrej Edukacji. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych, które służą dobrej edukacji, obecnie prowadzi 12 szkół i placówek oświatowych.

Na Konferencji opowie o tym jakie zmiany w edukacji spowodowała pandemia i czy faktycznie stoimy u progu nowej edukacji.