WARSZTAT / Klaudia Stano i Angelika Apanowicz, Fundacja Katalyst Education – Jak odwrócić chemię i fizykę?

O czym myślisz, gdy słyszysz blended learning? Czy edukacja hybrydowa i odwrócona lekcja są strategią wyłącznie na czas pandemii czy mogą z powodzeniem funkcjonować niezależnie od formy działania szkoły? W jaki sposób realizować tematy z nauk ścisłych – chemii i fizyki, z wykorzystaniem wideo i interaktywnych pomocy? I od czego właściwie zacząć? Podczas warsztatu: zaprezentujemy Ci praktyczne, bezpłatne narzędzia przydatne w realizacji odwróconej lekcji na chemii i fizyce; pokażemy Ci, jak na lekcjach chemii i fizyki korzystać z interaktywnych pomocy, doświadczeń, ćwiczeń, kart pracy i scenariuszy zajęć opracowanych przez zespół Pi-stacji w oparciu o najnowsze wymagania CKE; podzielimy się pomysłami i doświadczeniem szkolnym z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej. UWAGA: Organizator nie zapewnia udziału w warsztatach dla wszystkich osób biorących udział w Konferencji. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

WARSZTAT / Dorota Madej, Cortland – Kreatywna lekcja z iPadem

Każdy rodzi się pełen kreatywności. Pielęgnowanie i rozwijanie kreatywności ma kluczowe znaczenie dla lepszego komunikowania pomysłów, rozwiązywania problemów i wywierania pozytywnego wpływu na świat. Dowiedz się korzystając z wielu aplikacji i funkcji iPada tworzyć bogate, angażujące zasoby edukacyjne, a poprzez pracę z muzyką, rysunkiem, fotografią i filmem kształtować i pobudzać w uczniach kreatywność na każdej lekcji.

ZAPISY WKRÓTCE

UWAGA: Organizator nie zapewnia udziału w warsztatach dla wszystkich osób biorących udział w Konferencji. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Anna Stokowska, Fundacja Katalyst Education, Algorytmy, efektywność, relacje – o roli AI w nauczaniu

Od Stanów Zjednoczonych po Chiny eksperymentuje się obecnie z algorytmami, których zadaniem jest optymalizacja procesu uczenia się – szczególnie matematyki. Podzielone na malutkie kawałeczki curriculum podsuwane jest uczniom w tempie odpowiadającym ich potrzebom i szybkości przyswajania materiału. Program komputerowy może sprawdzić, czy rozwiązują oni poprawnie zadania, ile popełniają błędów i jak szybko przerabiają materiał. Czy takie rozwiązania to już AI? Czy rzeczywiście pomagają poprawić wyniki w nauce? Przyjrzymy się takim rozwiązaniom i spróbujemy zastanowić się, komu one właściwie pomagają i na ile odwracają naszą uwagę od tego, co jest istotą edukacji – od relacji między uczniem a nauczycielem.