Podsumowanie i otwarta debata

19 listopada / TECHNOLOGIA A EDUKACJA - RAZEM CZY OSOBNO? 18:40