WARSZTAT / Dorota Madej, Cortland – Kreatywna lekcja z iPadem

19 listopada / TECHNOLOGIA A EDUKACJA - RAZEM CZY OSOBNO? i WARSZTATY 19 listopada 15:00

Każdy rodzi się pełen kreatywności. Pielęgnowanie i rozwijanie kreatywności ma kluczowe znaczenie dla lepszego komunikowania pomysłów, rozwiązywania problemów i wywierania pozytywnego wpływu na świat. Dowiedz się korzystając z wielu aplikacji i funkcji iPada tworzyć bogate, angażujące zasoby edukacyjne, a poprzez pracę z muzyką, rysunkiem, fotografią i filmem kształtować i pobudzać w uczniach kreatywność na każdej lekcji.

ZAPISY WKRÓTCE

UWAGA: Organizator nie zapewnia udziału w warsztatach dla wszystkich osób biorących udział w Konferencji. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.