Zakończenie

18 listopada / SYTUACJA KRYZYSOWA NOWYM POCZĄTKIEM? NOWE WYZWANIA EDUKACYJNE, 19 listopada / TECHNOLOGIA A EDUKACJA - RAZEM CZY OSOBNO? i 20 listopada / EDUKACJA A BIZNES - SZANSE I WYZWANIA 19:30