Wojciech Wereszko, Fundacja THINK!, Umiejętność pracy zespołowej – kluczowa kompetencja czy przykra konieczność w aspekcie przedsiębiorczości?

20 listopada / EDUKACJA A BIZNES - SZANSE I WYZWANIA 18:10