Warsztaty

15:30

Trzy równolegle prowadzone warsztaty. Szczegóły zostaną podane po 16 października. UWAGA: Organizator nie zapewnia udziału w warsztatach dla wszystkich osób biorących udział w Konferencji. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.