WARSZTAT / Lech Wikaryjczyk, Learnetic – Otwarte zasoby edukacyjne. Szukać, czy tworzyć samemu? Warsztat metodą projektu

20 listopada / EDUKACJA A BIZNES - SZANSE I WYZWANIA i WARSZTATY 20 listopada 15:00

Konsekwencje epidemii postawiły w trudnej sytuacji nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Kolejny raz w tym roku spotykamy się z zamknięciem szkół i przejściem do systemu nauki zdalnej, tym razem w klasach podstawowych 4-8. Nauczanie na odległość jest koniecznym rozwiązaniem, jednak aby zrobić to dobrze, potrzebny jest dostęp do odpowiedniej wiedzy, narzędzi i materiałów. Na warsztacie pokażę jak przy pomocy darmowych technologii tworzyć własne multimedialne materiały edukacyjne – takie, które spełniają wymagania nauczycieli oraz odpowiadają na potrzeby uczniów. Własnoręcznie przygotowane zasoby można wykorzystać na niejednej lekcji lub zadawać jako pracę domową (która w przypadku ćwiczeń zamkniętych sprawdzi i podsumuje wyniki automatycznie usprawniając pracę nauczyciela).

  UWAGA: Organizator nie zapewnia udziału w warsztatach dla wszystkich osób biorących udział w Konferencji. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.