WARSZTAT / Joanna Wajda, Dom Pokoju – Czy w dobie nowych technologii potrzebujemy nowych relacji?

20 listopada / EDUKACJA A BIZNES - SZANSE I WYZWANIA i WARSZTATY 20 listopada 15:00

Technologia nas otacza. W telefonie “nosimy” cały świat, większość spraw jesteśmy w stanie załatwić na odległość i bez bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Czy zatem relacje międzyludzkie przeżywają kryzys? A może jest zupełnie odwrotnie – potrzebujemy relacji jak nigdy dotąd. Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć czy i jak technologia wpływa na sferę relacji międzyludzkich, zwłaszcza uczniów i uczennic. Co to znaczy integracja klasy i dlaczego warto o nią dbać. Jak wykorzystać zdobycze technologii i jak uczynić z nich sprzymierzeńca w omawianym zakresie. UWAGA: Organizator nie zapewnia udziału w warsztatach dla wszystkich osób biorących udział w Konferencji. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.