WARSZTAT / Artur Rudnicki, Microsoft – Nowości w Microsoft Teams oraz Office 365 Education

20 listopada / EDUKACJA A BIZNES - SZANSE I WYZWANIA i WARSZTATY 20 listopada 15:00

Na warsztacie prelegent na żywo pokaże, co nowego już jest w Office 365, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Microsoft Teams, co będzie za chwilę i jakie zmiany czekają na nas w przyszłości. Warsztat odbędzie się na platformie MS Teams. UWAGA: Organizator nie zapewnia udziału w warsztatach dla wszystkich osób biorących udział w Konferencji. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.