Podsumowanie i otwarta debata

18 listopada / SYTUACJA KRYZYSOWA NOWYM POCZÄ„TKIEM? NOWE WYZWANIA EDUKACYJNE 18:40