Podsumowanie i otwarta debata

20 listopada / EDUKACJA A BIZNES - SZANSE I WYZWANIA 19:10