Michał Tarnowski, Młodzi i biznes – co daje im szkoła a co mogą dać szkole?

20 listopada / EDUKACJA A BIZNES - SZANSE I WYZWANIA 17:30