Katarzyna Hall, Czy stoimy u progu nowej edukacji? Jakie pandemia spowodowała zmiany?

18 listopada / SYTUACJA KRYZYSOWA NOWYM POCZĄTKIEM? NOWE WYZWANIA EDUKACYJNE 18:10