Ewa Radanowicz, Wyzwania? A może możliwości? – dokąd zmierza edukacyjny świat

18 listopada / SYTUACJA KRYZYSOWA NOWYM POCZĄTKIEM? NOWE WYZWANIA EDUKACYJNE 17:10