Damian Orzeł, Szkoła i pracodawca – efektywność współpracy w niepewnym świecie

20 listopada / EDUKACJA A BIZNES - SZANSE I WYZWANIA 17:00