Agnieszka Tomasik, Idea klasy patronackiej w szkołach średnich

20 listopada / EDUKACJA A BIZNES - SZANSE I WYZWANIA 18:40