Piotr Kowalczuk

Zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych

Pedagog, dziennikarz, samorządowiec. Zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych, Współprzewodniczący Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, Przewodniczący Komitetu Sterującego Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów, członek komisji branżowych Unii Metropolii Polskich, delegat Miasta Gdańska w Związku Miast Polskich, ambasador Funduszu Dzieci Osieroconych Fundacji Hospicyjnej oraz kampanii #Jestem21 www.facebook.com/piotr.kowalczuk.GDN