Pomagamy w budowaniu relacji wierząc, że jest to krok w kierunku społeczeństwa obywatelskiego. Tworzymy bezpieczną przestrzeń do rozmowy, wspólnie szukając porozumienia. Nasze metody to otwarcie na wymianę myśli, empatia i komunikacja bez przemocy przy wzajemnym szacunku. Spotkajmy się. Wszystko zaczyna się od rozmowy.

Kontakt: dompokoju@dompokoju.org

Dowiedz się więcej - odwiedź stronę partnera: https://www.dompokoju.org/