Jakkolwiek chcesz uczyć, rób to dobrze…

…bo dobra edukacja daje dobre efekty w życiu.

Od dawna uważamy, że organizacja edukacji powinna umożliwiać każdemu uczniowi osobisty rozwój i robienie postępów na miarę jego własnych możliwości. Od 2012 roku, od kiedy taka organizacja edukacji stała się celem Stowarzyszenia Dobra Edukacja, skutecznie wdrażamy ją w polskich realiach. Stawiamy na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność. Od lat efektywnie  wykorzystujemy wciąż pojawiające się nowe technologie.

Przy udziale i zaangażowaniu nauczycieli, edukatorów, psychologów i naukowców innych specjalności powstały Standardy Dobrej Edukacji. Pieczę nad ich aktualnością i rozwojem sprawuje Instytut Dobrej Edukacji, który pomaga również w tworzeniu i prowadzeniu placówki oświatowej.

W szkołach (Akademiach Dobrej Edukacji) prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie w całej Polsce uczy się obecnie ponad 600 uczniów. Nasi absolwenci są już na studiach. Jest to jeden z dowodów, że edukacja spersonalizowana i prowadzenie szkoły w oparciu o Standardy Dobrej Edukacji przynosi dobre efekty.

Kwalifikacyjne studia podyplomowe „Edukacja spersonalizowana i zarządzanie oświatą” oraz konkurs „Nagradzamy inicjatywy” to najprostszy sposób aby skorzystać z naszego potencjału.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy.

Dowiedz się więcej - odwiedź stronę partnera: http://dobraedukacja.edu.pl/.